УМОВИ АКЦІЇ «SOCAR розігрує 400 запрошень на концерт Океану Ельзи»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані правила визначають умови участі в акції «SOCAR розігрує 400 запрошень на концерт Океану Ельзи» (надалі за текстом - Акція), а також порядок її проведення.

1.2. Організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (надалі за текстом - Організатор).

1.3. Акція проводиться на всіх автозаправних комплексах «SOCAR» в Україні (надалі за текстом – місця проведення акції). Вся необхідна додаткова інформація та адреси автозаправних комплексів «SOCAR» міститься на сайті, в розділі http://socar.ua/gas-station.html.

1.4. Акція «SOCAR розігрує 400 запрошень на концерт Океану Ельзи» – це впорядковані дії і заходи, спрямовані на досягнення мети, а саме, популяризація торгової марки (бренду) «SOCAR», «Nano» та «Diesel Nano Extro» в Україні, а також підвищення попиту на пальне, що реалізується на автозаправних станціях «SOCAR» в Україні.

1.5. Фонд заохочень Акції:

1.5.1. Приз № 1 : 400 запрошень (по 2 запрошення кожному Переможцю) на концерт гурту «Океан Ельзи», що відбудеться на стадіоні «Металіст» 24 серпня 2017 року в м.Харків.

1.5.2. Приз № 2: 10 запрошень на репетицію гурту «Океан Ельзи», що відбудеться на стадіоні «Металіст» 24 серпня 2017 року в м.Харків.

1.6. Правила Акції – правила, з якими ознайомлюється кожний Учасник та які визначають обсяг прав і обов’язків Організатора та Учасників при участі в Акції.

1.7. Учасник Акції – фізична особа, яка досягла 18-річного віку і є покупцем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» та яка надала свою згоду на участь в Акції, шляхом відправлення SMS-повідомлення на номер 2727, чим однозначно підтвердила факт ознайомлення з даними правилами та умовами Акції в повному обсязі та погодилась з ними, в наслідок чого приєдналась до неї.

1.8. Учасниками Акції не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором Акції.

1.9. Юридичні особи не можуть брати участь в Акції.

1.10. Партнери Акції – юридичні особи, які залучені Організатором до участі у проведенні та/або реалізації Акції.

1.11. Сайт Акції – Інтернет-сайт, що знаходиться за адресою: www.socar.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Акції та можуть надаватися додаткові сервіси в межах Акції.

1.12. Картка «LEVEL» – індивідуальна, бонусна, накопичувальна картка лояльності постійного покупця АЗК «SOCAR».

1.13. Період проведення акції – з 5 серпня 2017 року по 20 серпня 2017 року включно.

1.14. Дату, час і місце проведення розіграшу визначено даними Правилами.

1.15. Правила Акції не суперечать чинному законодавству України, в тому числі, Цивільному кодексу України, Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про захист персональних даних».

1.16. Переможець розіграшу Призу № 1 – учасник Акції – претендент на виграш, номер телефону якого був визначений таким, що виграв та який виконав зі свого боку всі зобов’язання, визначені в п. 5 цих Правил. Всього може бути 200 переможців розіграшу Призу № 1 за весь період акції.

1.17. Переможець розіграшу Призу № 2 – Переможець розіграшу Призу №1, претендент на виграш, номер телефону якого був визначений таким, що виграв. Всього може бути 10 переможців розіграшу Призу № 2 за весь період акції.

1.18. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних правил та умов Акції на даному сайті www.socar.ua.

1.19. Дані правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних правил та умов можливі у випадку їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде встановлено самими змінами/доповненнями.

2. УМОВИ УЧАСТІ У РОЗІГРАШІ ПРИЗУ №1 ТА ЙОГО ОТРИМАННЯ

2.1. Для набуття статусу Учасника розіграшу Призу необхідно:

2.1.1. в місцях та в період проведення Акції здійснити покупку будь-якого виду пального із наявних на автозаправних станціях «SOCAR», а саме: «92», «95», «Nano 95», «Nano 98», «Nano ДП», «Diesel Nano Extro», скраплений газ, або супутніх товарів, окрім тютюнових виробів, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива.

2.1.2. розраховуватись при цьому на касі виключно або готівкою, або банківською платіжною карткою;

2.1.3 отримати чек.

2.1.4. Надіслати в SMS-повідомленні восьмизначний код, який надруковано на чеку після слів "Відправ унікальний код" в форматі ХХХХХХХХ на короткий номер 2727. Вартість надсилання SMS-повідомлення згідно тарифів Вашого оператора зв’язку.

2.1.5. В розіграші беруть участь коди, надіслані до 23:59:59 20 серпня 2017 року.

2.1.6. Повторно надісланий унікальний номер чека не бере участі в розіграші.

2.1.7. Порядок розіграшу та визначення переможця Призу передбачається даними Правилами (п. 4 цих Правил).

3. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

3.1. Оплата за пальне смарт-картами або бланками-дозволами (паливними талонами) не надає права участі в Акції.

3.2. Приз не підлягає передачі третім особам, надання грошового еквівалента Призу також не передбачено.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ РОЗІГРАШУ ПРИЗУ №1 та ПРИЗУ №2

4.1. Визначення переможця розіграшу Призу №1 та Призу №2 проводиться серед Учасників Акції, які виконали всі умови Акції, зазначені в даних Правилах, та набули статусу претендентів на виграш. Для цього Організатором проводиться робота по визначенню номерів телефону, власники котрих виконали всі умови Акції, зазначені в даних Правилах.

4.2. Визначення переможця розіграшу Призу буде відбуватися 21 серпня 2017 року за випадковою ймовірністю, шляхом автоматичного «випадкогово вибору» номерів мобільного телефону на Інтернет-сервері http://socar.interactive.gmsu.net/. Учасник Акції, номер телефону якого буде відібрано, вважається переможцем розіграшу. Організатор зберігає за собою право змінити механізм визначення переможця. Протягом розіграшу будуть також визначені резервні переможці, на випадок, якщо Переможець не виконає умови п.6.цих Правил.

4.3. Відеозапис Розіграшу призів буде опубліковано на веб-сайті socar.ua.

4.4. Претендент на виграш, номер телефону якого відібрано, буде повідомлений про це не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту проведення розіграшу засобами телефонного зв’язку, а також за допомогою відповідного повідомлення на зазначену при реєстрації картки лояльності електронну поштову адресу або SMS-повідомленням на зазначений при реєстрації картки лояльності телефонний номер.

4.4.1. З моменту надсилання електронного повідомлення або SMS-повідомлення про перемогу в Акції, Учасник-переможець вважається повідомленим про свою перемогу належним чином.

4.4.2. Виходячи із встановлених правил Акції, у претендента на виграш, з моменту набрання ним даного статусу, виникає зобов’язання щодо вчасного ознайомлення із повідомленням про перемогу.

4.4.3. Організатор Акції не несе відповідальності за несвоєчасне отримання та/або несвоєчасне ознайомлення претендентом на виграш із електронним або SMS повідомленням про перемогу, у зв’язку із чим таким претендентом не буде виконано зі свого боку зобов’язання, передбаченого п. 6.1. цих Правил.

4.5. З метою досягнення цілі Акції, на випадок, якщо виявлений переможець не виконає умов, визначених п. 6 цих Правил, переможцем вважається власник номеру телефону, якого визначили резервним переможцем.

5. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ СТАТУСУ ПЕРЕМОЖЦЯ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

5.1. Претендент на виграш, номер телефону якого буде визначеним таким, що виграв Приз, зобов’язаний не пізніше доби з моменту отримання повідомлення про виграш, надати Організатору особисті документи: сканкопію паспорту та ідентифікаційного коду та сканкопію чеку з восьмизначним кодом, який було надіслано на номер 2727.

5.2. Приз може бути отриманий Учасником Акції виключно на умовах, визначених даними Правилами Акції.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника акції з даними Правилами без будь-яких виключень.

6.2. Порушення Учасником Акції даних Правил або його відмова від належного виконання даних правил та своїх зобов’язань або їх неналежне виконання (виконання з порушеннями встановлених цими Правилами вимог) вважається відмовою учасника від участі в Акції та отримання заохочень Акції, при цьому такий Учасник не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

6.3. Для отримання Призу учасник Акції має надати Організатору інформацію та документи, визначені даними Правилами. Фактом участі в даній Акції Учасник Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання.

6.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:

6.4.1. власником та розпорядником персональних даних учасників та переможців Акції є Організатор Акції, якому надаються всі права, передбачені Законом;

6.4.2. персональні дані учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

6.4.3. у зв’язку із (на підставі) визначеними в п.6.4.2. цих Правил обставинами, обробляються такі персональні дані: ім’я, прізвище та по батькові; паспортні дані; ідентифікаційний код; адреса реєстрації/фактичного проживання; інші дані, при необхідності, які, без отримання від Учасників Акції окремої згоди та/або їх повідомлення, можуть бути передані третім особам;

6.4.4. з персональними даними Учасників Акції будуть вчинятись наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

6.4.5. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та зберігатимуться протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка визначена у п. 6.4.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

6.4.6. учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши відповідне повідомлення на адресу Організатора: info@socar.ua, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Призу.

6.5. Беручи участь в цій Акції, тим самим Учасниками Акції надається згода Організатору на оброблення персональних даних в об’ємі та на умовах, визначених цими Правилами.

6.6. Беручи участь в цій Акції, тим самим Учасники Акції надають згоду на безкоштовне використання персональних даних з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують вимог чинного законодавства України, зокрема, але не обмежуючись, на безоплатне використання імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації в засобах масової інформації, тощо. Усі відео-, аудіо- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції та після неї, є власністю Організатора і можуть використовуватись без будь-яких погоджень та/або обмежень та без будь-якого відшкодування. Переможець Акції зобов’язується, при необхідності (за вимогою Організатора), прийняти участь у фотосесії, відео-зйомці для проведення рекламних/маркетингових заходів (для виготовлення графічних матеріалів, тощо), при цьому винагорода за це входить до вартості отриманого Призу (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням даного пункту Правил, належать Організатору.

6.7. Організатор не несе відповідальності у випадку не виконання своїх зобов’язань Учасниками/переможцем Акції, надання ними неповної, недостовірної, застарілої інформації (персональних даних).

6.8. Виконавець відповідальний за всі нарахування та звіти, що випливають з умов Акції.

6.9. У випадку виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

6.10. Акція «SOCAR розігрує 400 запрошень на концерт Океану Ельзи» не є лотереєю, іншою діяльністю в сфері грального бізнесу або конкурсом. Умови Акції не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.